Tiện ích lên đơn OrderHangTrung.com

By Sodo Asia

No Rating Available.

Tiện ích lên đơn OrderHangTrung.com

Screenshots:

ScreenshotsScreenshotsScreenshots

Tiện ích lên đơn OrderHangTrung.com Mode Free Download

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của OrderHangTrung.com
Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng OrderHangTrung.com từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com.

Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng OrderHangTrung.com từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com.
* Đăng nhập tài khoản OrderHangTrung.com của bạn tại (https://customer.OrderHangTrung.com)
* Truy cập vào trang chi tiết sản phẩm trên website cần mua hàng (taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com)
* Chọn thuộc tính sản phẩm cần mua và click vào nút thêm vào giỏ hàng.
* Click chuột vào nút xem giỏ hàng để xem thông tin các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.

Tiện ích này chỉ phục vụ các khách hàng đã có tài khoản tại OrderHangTrung.com để lên nhanh đơn hàng từ các hệ thống webssite thương mại điện tử của Trung Quốc (Taobao.com, Jd.com, Tmall.com, 1688.com). Tiện ích giúp khách hàng có thể xem các thuộc tính sản phẩm bằng tiếng Việt, xem giá sản phẩm sau khi đã được chuyển đổi tỉ giá qua tiền VND, Xem số lượng hàng hóa còn của nhà bán hàng, Xem số lượng bắt buộc phải mua, khoảng giá sản phẩm của nhà bán hàng.

Xem chi tiết các hướng dẫn tại website: OrderHangTrung.com

Đăng ký tài khoản tại đường dẫn: https://customer.OrderHangTrung.com/register

Đăng nhập tại đường dẫn: https://customer.OrderHangTrung.com/login

Chi tiết các bước lên đơn:
1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.OrderHangTrung.com/register
2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.OrderHangTrung.com/login
3. Khách hàng cài Extension
4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com
5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng.
6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.OrderHangTrung.com/cart/list
7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

Category: ,

Operating System: Web Borwser

Price: Free

Author Details

Volume master google extension

admin@googleextension.com

admin

Student

Ruhul kabir is an Executive officer of googleextension.com. He loves the new Technology for learing. He normally published every Technology related in his post. He also works this website article Share at Googleextension.com

Technical Information

Package Name: egjhambklhcalpipcpchfgmcoiodolbp
Version: 1.0.6
File size: 1.14MiB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Rating: