Size Image® for google chrome

Size Image® for google chrome

No Rating Available.

Size Image® for google chrome

Screenshots:

Size Image® for google chromeScreenshots

Size Image® for google chrome Mode Free Download

Công cụ size ảnh trực tiếp trên Chrome có khả năng tùy chỉnh nhiều kích thước khác nhau.
Size Image® tiện ích giúp bạn thay đổi kích thước hình ảnh nó sẽ giúp bạn xử lý và thay đổi hàng loại hình ảnh với kích thước đầy đủ kích thước.

Sửa dụng phím tắt (ALt+S) để mở ứng dụng xong nhấn Click chuột vào biểu tượng “Drop images here” để lựa chọn hình ảnh của bạn.

Plugin thay đổi kích thước hàng loạt trên Chrome Web Store có thể giúp bạn đáng kể thời gian và công sức để thay đổi anhhr của bạn một cách nhanh chóng.

Với giao diện thân thiện chức năng được tối ưu hóa chúng tôi muốn tạo ra một ứng dụng đơn giản mang lại hiệu xuất công việc.

Những tính năng cơ bản trên Size Image®:

– Thay đổi kích thước hình ảnh (Size Image).
– Thay đổi kích thước hàng loạt hình ảnh với nhiều kích thước khác nhau.
– Chức năng thêm hoặc xóa kích thước đã có.
– Mặc định các tùy chọn kích thước ảnh là: 128×128, 440×280,640×400, 920×680, 1280×800, 1400x 560.
– Tính năng tùy chọn giữ tỷ lệ kích thước ảnh gốc (5 tính nắng).
– Tính năng tải ảnh riêng lẻ hoặc tạo file .Zip.

Changelog:
– 1.6.2 Initial release.

Category: ,

Operating System: Web Borwser

Price: Free

Author Details

Volume master google extension

admin@googleextension.com

admin

Student

Ruhul kabir is an Executive officer of googleextension.com. He loves the new Technology for learing. He normally published every Technology related in his post. He also works this website article Share at Googleextension.com

Technical Information

Package Name: cbiclcicccgkepoppjoceghajmjlcbik
Version: 1.0.0
File size: 286KiB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Rating: