Paczka Rozszerzeń/Extensions Pack

Paczka Rozszerzeń/Extensions Pack

By lukcheats.pl

No Rating Available.

Paczka Rozszerzeń/Extensions Pack

Screenshots:

Paczka Rozszerzeń/Extensions PackScreenshotsScreenshotsScreenshots

Paczka Rozszerzeń/Extensions Pack Mode Free Download

Paczka rozszerzeń do wielu stron/Pack of extensions for many sites.
Rozszerzenie działa na brainly, quizizz, testportal i liveworksheets/Extension works on brainly, quizizz, testportal and liveworksheets.
Funkcje/Functions:
– Nieograniczone i darmowe odpowiedzi BEZ REKLAM na brainly.pl/brainly.com/Unlimited and free answers WITHOUT ADS on brainly.pl/brainly.com
– Automatyczne podświetlanie poprawnych odpowiedzi na quizizz.com/Auto highlighting correct answers on quizizz.com
– Obejście wykrywania wyjścia z testportal.pl/testportal.net/Bypass change tab detection on testportal.pl/testportal.net
-Automatyczne wypełnianie odpowiedzi na liveworksheets.com/Autofilling answers on liveworksheets.com
Każdą z funkcji można wyłączyć!/Each function can be turned off!
Języki/Languages:
– Polski/Polish
– Angielski/English
ABY ROZSZERZENIE DZIAŁAŁO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO DISCORDA I POŁĄCZYĆ KONTO DISCORD Z ROZSZERZENIEM (W POPUPIE (skrót do otworzenia Ctrl+Shift+Y))/YOU MUST JOIN MY DISCORD AND CONNECT YOUR DISCORD ACCOUNT WITH EXTENSION(IN POPUP (shortcut Ctrl + Shift + Y))

Category: ,

Operating System: Web Borwser

Price: Free

Author Details

Volume master google extension

admin@googleextension.com

admin

Student

Ruhul kabir is an Executive officer of googleextension.com. He loves the new Technology for learing. He normally published every Technology related in his post. He also works this website article Share at Googleextension.com

Technical Information

Package Name: jilkhaondmaoalimddiaeiahpfkkchkf
Version: 1.22
File size: 24.92KiB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Rating: