Order Noi That for google chrome

Order Noi That for google chrome

By Sodo Asia

No Rating Available.

Order Noi That for google chrome

Screenshots:

Order Noi That for google chromeScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshots

Order Noi That for google chrome Mode Free Download

Công cụ đặt hàng của OrderNoiThat.Com
Công cụ đặt hàng hỗ trợ Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của Trung Quốc như:
– taobao.com
– tmall.com
– 1688.com

Hướng dẫn sử dụng:

1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.ordernoithat.com
2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.ordernoithat.com/login
3. Khách hàng cài Extension
4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com
5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng.
6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.ordernoithat.com/cart/list
7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

Để xem thêm thông tin hướng dẫn vui lòng truy cập ordernoithat.com

Category: ,

Operating System: Web Borwser

Price: Free

Author Details

Volume master google extension

admin@googleextension.com

admin

Student

Ruhul kabir is an Executive officer of googleextension.com. He loves the new Technology for learing. He normally published every Technology related in his post. He also works this website article Share at Googleextension.com

Technical Information

Package Name: iffgpfmoiglkghnaafapjhbgfjndenko
Version: 1.4.2
File size: 400KiB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Rating: