Blackcat Chrome Extension

Blackcat Chrome Extension

By Blackcat

No Rating Available.

Blackcat Chrome Extension

Screenshots:

Blackcat Chrome ExtensionScreenshotsScreenshots

Blackcat Chrome Extension Mode Free Download

Phần mở rộng trên trình duyệt Chrome của Blackcat – đặt hàng Blackcat từ giao diện web Trung Quốc
Một công cụ giúp khách hàng của Blackcat.vn đặt hàng ngay trên giao diện các TRANG SẢN PHẨM CHI TIẾT từ các website bán hàng từ Trung Quốc: Taobao.com (hoặc các trang con của taobao.com), Tmall.com, 1688.com. Danh sách các trang hỗ trợ sẽ còn được cập nhật.

Các thao tác khác liên quan đến đơn hàng vẫn được thực hiện bình thường tại blackcat.vn

Phiên bản mới, update: cải tiến khả năng dịch và bổ sung dịch mục chi tiết sản phẩm (xem ảnh thứ 2)

Xem thêm thông tin tại http://blackcat.vn/

Category: ,

Operating System: Web Borwser

Price: Free

Author Details

Volume master google extension

admin@googleextension.com

admin

Student

Ruhul kabir is an Executive officer of googleextension.com. He loves the new Technology for learing. He normally published every Technology related in his post. He also works this website article Share at Googleextension.com

Technical Information

Package Name: fejdpiegjcaejbcjklmlioabhpmdpflj
Version: 2.0.4
File size: 93.77KiB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Rating: