AnPhatOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao

AnPhatOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao

By Sodo Asia

No Rating Available.

AnPhatOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao

Screenshots:

AnPhatOrder Nhập hàng trung quốc Order taobaoScreenshots

AnPhatOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao Mode Free Download

Công cụ đặt hàng của AnPhatOrder.com
Công cụ đặt hàng của AnPhatOrder.com cung cấp cho khách hàng lên đơn hàng trên các trang taobao, 1688, tmall, jd.

1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.AnPhatOrder.com
2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.AnPhatOrder.com/login
3. Khách hàng cài Extension
4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com
5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng.
6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.AnPhatOrder.com/cart/list
7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

Để xem thêm thông tin hướng dẫn vui lòng truy cập AnPhatOrder.com

Các chức năng của Extension:
– Dịch các thông tin sản phẩm từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt.
– Xem trực tiếp giá sản phẩm trong các trang taobao, tmall, 1688 theo đơn vị tiền tệ là VNĐ với tỉ giá do AnPhatOrder.com cung cấp.
– Thêm sản phẩm vào giỏ hàng của AnPhatOrder.com.
– Ghi chú riêng tư, ghi chú cho nhân viên mua hàng của ShangOrder.com.
– Phân loại danh mục hàng hóa.

Để xem thêm thông tin hướng dẫn vui lòng truy cập https://AnPhatOrder.com

Category: ,

Operating System: Web Borwser

Price: Free

Author Details

Volume master google extension

admin@googleextension.com

admin

Student

Ruhul kabir is an Executive officer of googleextension.com. He loves the new Technology for learing. He normally published every Technology related in his post. He also works this website article Share at Googleextension.com

Technical Information

Package Name: kfnpbkjhbnpbekcdedicageaglcjdfmj
Version: 1.2.13
File size: 1.1MiB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Your Rating: