Tiện ích lên đơn VipOrder.vn

Tiện ích lên đơn VipOrder.vn

By Sodo Asia

No Rating Available.

Tiện ích lên đơn VipOrder.vn

Screenshots:

Tiện ích lên đơn VipOrder.vnScreenshots

Tiện ích lên đơn VipOrder.vn Mode Free Download

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của VipOrder.vn
Công cụ đặt hàng hỗ trợ Nhập hàng trực tuyến của VipOrder.vn. Lên đơn trực tiếp trên taobao.com, 1688.com, tmall.com giúp Đặt hàng trung quốc giá rẻ, Order taobao mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ trên các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như:
– taobao.com
– tmall.com
– 1688.com
– jd.com
Hướng dẫn sử dụng:

1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.viporder.vn/register
2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.viporder.vn/login
3. Khách hàng cài Extension
4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com
5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng.
6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.viporder.vn/cart/list
7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

Để xem thêm thông tin hướng dẫn vui lòng truy cập https://viporder.vn

Category: ,

Operating System: Web Borwser

Price: Free

Author Details

Volume master google extension

admin@googleextension.com

admin

Student

Ruhul kabir is an Executive officer of googleextension.com. He loves the new Technology for learing. He normally published every Technology related in his post. He also works this website article Share at Googleextension.com

Technical Information

Package Name: klfbhfdkgdpoacacdbkhfkpdkjlhpipm
Version: 1.1.4
File size: 398KiB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Rating: