ضد فیشینگ درگاه‌های بانکی

ضد فیشینگ درگاه‌های بانکی

By مرکز آپا دانشگاه سمنان - Semnan CSIRT

No Rating Available.

ضد فیشینگ درگاه‌های بانکی

Screenshots:

ضد فیشینگ درگاه‌های بانکیScreenshotsScreenshotsScreenshots

ضد فیشینگ درگاه‌های بانکی Mode Free Download

این افزونه درگاه‌های جعلی پرداخت بانکی را شناسایی کرده و هشدار می‌دهد
افزونه ضد فیشینگ درگاه بانکی، توسط مرکز آپا دانشگاه سمنان با هدف شناسایی و آگاه ساختن سرویس‌گیرنده وب از درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی ساخته شده است. با فعال بودن این افزونه و هنگام هدایت کاربر به صفحات پرداخت اینترنتی در یک سایت، به صورت خودکار اصل بودن یا فیشینگ بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام مناسبی به کاربر نمایش داده می‌شود

🔑🔒🔑🔒🔑🔒🔑🔒🔑🔒🔑🔒🔑🔒🔑🔒

تنها در صورتی پرداخت خود را انجام دهید که افزونه پیام امن بودن درگاه را به شما نمایش دهد
در غیر این صورت درگاه مربوطه جعلی است

Category: ,

Operating System: Web Borwser

Price: Free

Author Details

Volume master google extension

admin@googleextension.com

admin

Student

Ruhul kabir is an Executive officer of googleextension.com. He loves the new Technology for learing. He normally published every Technology related in his post. He also works this website article Share at Googleextension.com

Technical Information

Package Name: meppninpiceflfgidaiabknjmjdkfalg
Version: 1.6.1
File size: 2.43MiB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Rating: